Tag Archives: język gaelicki

Język irlandzki, czy angielski?

jezyk irlandzki, czy angielski

Republika Irlandii posiada dwa języki narodowe: irlandzki (gaelicki) oraz angielski. Wszystkie oficjalne napisy na tablicach informacyjnych podawane są w tych dwóch językach. Jednak językiem, który słyszy się na co dzień, i którym każdy Irlandczyk swobodnie się posługuje jest język angielski. Tylko niespełna 2 % irlandzkiej populacji używa języka irlandzkiego na co dzień, w przeważającej części w tak zwanych regionach Gaeltacht. Są to obszary Zielonej Wyspy, gdzie po dzień dzisiejszy zachowała się tradycyjna kultura irlandzka, oraz gdzie typowy język gaelicki irlandzki używany jest powszechnie w życiu codziennym. Regiony Gaeltacht obejmują głównie obszary wiejskie rozsiane wzdłuż zachodniego wybrzeża Wyspy oraz na południu kraju. Są to tereny hrabstw: Donegal, Mayo, Galway, Kerry Cork, Waterford. Z całej społeczności irlandzkiej, tak naprawdę mało kto płynnie zna język gaelicki. Podejmowane są więc starania, by zahamować proces zanikania tego języka. We wszystkich szkołach język irlandzki jest przedmiotem obowiązkowym, a w niektórych nawet zajęcia są prowadzone w tym języku. Dla dzieci z miast organizowane są wycieczki klasowe na tereny Gaeltacht, gdzie poznają tamtejszą kulturę, mieszkając u gaelickojęzycznych rodzin.

Czy wyjeżdżając do pracy w Irlandii warto zatem znać język angielski? Pewnie, że tak. Znajomość języka angielskiego jest jak najbardziej potrzebna, aby móc funkcjonować bez językowych barier i czuć się na obczyźnie komfortowo. Oczywiście jest pewien odsetek imigrantów, którzy nie znali angielskiego wyjeżdżając do Irlandii i nie znają do tej pory. Ale oni po prostu „stoją w miejscu”, i z takiego wyjazdu nie wyniosą nic oprócz euro ;).